KARİYER PLANLAMA

Final Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin mesleki eğilimlerinin belirlenmesinde, kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinin şekillenmesinde Rehberlik Servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış testlerden yararlanırlar. Ayrıca öğrencilerimizle düzenli aralıklarla yapılan birebir görüşmelerle onların kendilerini tanımalarına ve doğru hedefler belirlemelerine yardım ederler.

Üniversiteler ve meslekler hakkında yapılan seminer ve toplantılarla öğrencilerimize sunulan bilgi edinme yollarıyla okulu bitirdikten sonra üniversite hedefi, üniversiteyi bitirdikten sonra yaşam hedefleri konularında doğru bakış açısı kazanarak zamanını ve enerjisini doğru kanalize edebilmeleri için, kısa ve uzun vadeli planlar yapabilmeleri için destek olunur.

Rehber öğretmenlerimiz öğrencinin hayattan beklentisini doğru saptamasına yardımcı olur. Bu beklenti doğrultusunda öğrenciye gerek uygulanan kişisel testler gerekse tanıma formları aracılığıyla doğru sorular sorarak öğrencinin kendi içinde keşfe çıkması, kendini tanıması sağlanır. Öğrencinin kişisel bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle, hedeflediği kariyerin çatıştığı ve birleştiği noktaları saptaması amacıyla öğrenci görüşmelerinde öğrenci ödevlendirilerek hem sağlıklı kararlar alması hem de iş hayatına atıldığında da tecrübe kazanması açısından görev ve sorumluluk bilinci oluşmasına yardımcı olurlar.

Rehber öğretmenlerimiz öğrencinin kariyer hedefini belirlerken amaç mıdır yoksa hayat başarısında araç mıdır? Bu soruların yanıtını bulduktan sonra aşamalı olarak matematik problemi çözer gibi öğrencinin geleceğini daha somut görme şansını sağlar. Rehber öğretmenlerimiz öğrenciye nereye gideceğini bilmezse olduğu noktanın onun için bir anlamı olmayacağını somut olarak göstermek amacıyla hedef belirleme çalışması yapıp öğrenciye bu hedefi basılı materyal olarak sunar.

Rehber öğretmenlerimiz kariyer planının sadece meslek seçiminden ibaret olmadığını; çünkü meslek seçiminden ibaret olursa öğrenci kariyer hedefini gerçekleştirdiğinde bu alanda üretmek yerine tüketmeye başlayacağı bilincini öğrenciye yerleştirir.

Rehber öğretmenlerimizin sunumlarıyla örneklendirilerek belli dönemlerde de bu mesleklerdeki uzman kişilerle öğrencilerin bir araya gelip görüşmesi sağlanır. İki örnek verecek olursak; birincisi doktor olmayı birçok birey ister ama sayılı doktorun tıp alanında ve insanlık adına katkısı olmuştur.

İkinci örnekte ise müzik alanında kariyer yapmak isteyen birey kariyer hedefini eğer kendi planlamışsa, yönlendirilmiş kararlar etkisiyle değil ürettiği müziklerle insan sağlığı üzerine dahi birçok katkı sağlayabilir.

Rehberlik servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz özetle öğrencide “anlamı olan hedefler doğru sonuçlar verir, asıl başarıya ulaştırır” bilincinin oluşmasını sağlar.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Ailenin sosyo ekonomik ve kültürel düzeyini tanıma çalışmaları, bu çalışma sonrasında alınan verilerle ailenin öğrenci başarısındaki yeri, kariyerine ve kişiliğine yansıması hakkında aile bireylerinin bilgilendirilmesi amacıyla anne ve babalarla bireysel görüşmeler yapılır.

Öğrenci-veli arası iletişimin sağlanması için anne babalara çocuklarının içinde bulunduğu yaş grubunun özellikleri ve bu yaş grubuyla iletişim kurma yolları konularında destekleyici bilgilerin verildiği seminer çalışmaları yapılır.

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimizin kaygılarının muhtemel nedenleri konularında hem anne babalara hem de öğrencilerimize yönelik olarak kaygı ile baş etme ve bu süreçte ailenin rolü konularında seminerler düzenlenerek ailelerin ve öğrencilerimizin bu konuda doğru ve sağlıklı düşünmelerine yardım edilir.

Öğrencilerin gireceği seçme sınavları hakkında velilerin bilgi sahibi olmaları ve hazırlık sürecinde öğrencilerimize destek olabilmeleri, velinin öğrenciyle aynı dili konuşmasının sağlanması için neler yapılabileceği konularında uzmanların katıldığı bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlenir.

MORAL MOTİVASYON ÇALIŞMALARI

Final Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla Rehberlik Servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, öğrencilere iç ve dış iletişimi sağlama yöntem ve biçimleri, iç motivasyonun kaynakları, verimli ders çalışma stratejileri, programlı çalışmanın önemi, doğru çalışma yöntemleri konulu seminerler ve sunumlar yaparak öğrencinin özgüvenini arttırmaya yönelik grup çalışmaları düzenler.

Final Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Üniversiteler Fuarı organizasyonuna öağrencilerin katılımı rehber öğretmenler tarafından sağlanır, bu bağlamda öğrenciye fuar sayesinde birçok üniversiteyle aynı anda aynı ortamda buluşma olanağı sağlandığı için öğrencinin hedefe odaklanması ve motivasyonun yükselmesi sağlanır.

Rehber öğretmenler tarafından uzman kişiler, üniversiteye Final Eğitim Kurumlarında hazırlanmış üniversite mezunları, iş yaşamındaki eski öğrencilerimiz ve halen öğrenciliği devam eden öğrenciler davet edilerek öğrencilerin uzak görünen hedefleri nasıl yakınlaştıracağı konuları netleştirilir.

Final Eğitim Kurumlarında Rehberlik Servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını her daim yüksek tutmak amacıyla yaşanmış başarı öykülerinin aktörlerini davet ederek ve bu yolculukta neler yaşandığıyla ilgili ilk ağızdan deneyimlerin ve başarıların paylaşıldığı sıcak, samimi etkinlikler düzenlenerek öğrencilere moral sağlar.

Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kendi hayatında önceden yaşadığı başarıları, deneyimleri gözden geçirmesi ve farkındalık yaratma çalışmaları yapması için grup içi etkinlikler düzenler.

Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi sinema, tiyatro, müze, müzik ve şiir dinletisi, film, belgesel gösterimi gibi etkinliklerle öğrencilerin negatif enerjilerini pozitif olarak biçimlendirir. Bunların seçiminde de eğlenirken öğrenme öğrenirken motivasyonun artması amaçlanır.

SINAVLAR

Liselere Girişte TEOG

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı

Liselere girişte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıfta tek sınav yerine çoklu ölçmeye dayanan yeni bir sınav sistemi uygulanmaktadır.

Okulda her kanaat dönemi öğretmenlerinin yaptığı yazılı sınavlardan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılıp puanla değerlendirilmektedir.

Bu uygulama öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikasının gereği olarak güncellenen ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesini amaçlamıştır.

Yeni modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

Niçin Sınav Yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan Merkezi Sınavlar, sınırlı sayıda öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri ile Yabancı Özel Okullar, Özel Okullar ve Anadolu Meslek Liselerine öğrenci seçmek ve yerleştirmek amacıyla yapılmaktadır.

TEOG Sistemi Nasıl Uygulanıyor?

2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak 8. sınıfta altı temel ders için

öğretmen tarafından her kanaat döneminde yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi tüm Türkiye’de ortak olarak gerçekleştirilecek.

Hangi derslerden Sınav Yapılmaktadır?

1.Türkçe

2.Matematik

3.Fen ve Teknoloji

4.TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

5.Yabancı Dil

6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılıyor, o günlerde okullarda ders yapılmıyor.

Üç yazılısı olan derslerin ikinci yazılısı, iki yazılısı olan derslerin birinci yazılısı ortak olarak yapılıyor.

Sorular çoktan seçmeli  (4 seçenekli)  olarak düzenleniyor.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor.

Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecekler.

Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda

görev yapacaktır.

Telafi Olanağı ve Mazeret Sınavı

Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için

önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak.

Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.

Yılsonu Başarı Puanı

Yılsonu Başarı Puanı, 100 üzerinden notla değerlendirilen tüm derslerin

Ağırlıklı Yılsonu Puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının

o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puandır.

Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı Ne Demek?

Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre 700 tam puan üzerinden hesaplanan puanıdır.

Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak

Puanın Hesaplanması

6, 7 ve 8. sınıf Yılsonu Başarı Puanları ile 8. Sınıf Ağırlıklandırılmış Merkezi Sınav Puanının toplamının yarısı Yerleştirmeye Esas Puanı oluşturacaktır.

Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak

Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Tercih Süreci 

Temmuz ayı başında önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Tercihlere Esas Kontenjan Tabloları” ilan edilecek sonra “8’inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanları” ilan edilecek. Daha sonra da yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmasına başlanacak.

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler taban puan uygulaması olmadan yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecektir.

Tercihler öğrenci ve veli tarafından, https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin bitirdiği ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecektir.