Final Eğitim Sistemi, temel taşlarını Türk Milli Eğitim Sisteminden almaktadır. Bu nedenle Türk Mili Eğitim Sisteminin;
 • Anayasa,
 • Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar,
 • Hükümet Programları,
 • Kalkınma Planları,
 • Milli Eğitim Şuraları,
 • Ulusal Program
 
esasları dikkate alınarak Final Eğitim Sistemi ortaya çıkarılmıştır.
 
Bu esaslara göre de Final Eğitim Sisteminin ilkeleri;
 • Eğitim milli,
 • Eğitim cumhuriyetçi,
 • Eğitim, Laiklik ilkesine dayalı,
 • Eğitim, bilimsel temellere dayalı,
 • Eğitimde genellik ve eşitliğe dayalı,
 • Eğitim fonksiyonel ve çağdaş olarak belirlenmiştir.
 
Final Eğitim Sistemi’nin Genel Karakteri
Final Eğitim Sistemi; demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve karma bir eğitim özelliği taşımaktadır. Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaçları amaç edinen bir karaktere sahiptir. Bu nedenle Final Eğitim Sistemi’nin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır.
 
Final Eğitim Sistemi’ni uygulayan tüm eğitim kurumları eğitim alanında Türk Milli Eğitim Sisteminin ve Ulu Önder Atatürk’ün belirtmiş olduğu görüşlerin ışığı altında çalışmalarına devam etmektedir.
 
Biz Final Okullarında:
 • Sorumluluk sahibi, çalışkan,
 • Kendisini ifade edebilen, özgüveni yüksek,
 • Kendisiyle ve çevresiyle barışık, uyumlu,
 • Her zaman doğruyu söyleyen, özü sözü bir,
 • Ülkesini seven, ülkesine güvenen, ülkesiyle aynı dili konuşan,
 • Değerler bilinci taşıyan, kendi değerleriyle dünyanın değerlerini birlikte özümseyen,
 • Uygar dünyaya uyum sağlayabilen,
 • Değişime açık, yeniliğe istekli,
 • Gerektiğinde risk alabilen, kararlar verebilen,
 • Toplumsal duyarlılığı yüksek,
 • Dayatılmış görüşleri, alışkanlıkları sorgulayabilen,
 • Okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştüren,
 • Soru sormayı, sorularla düşünmeyi alışkanlık haline getiren,
 • Analizler, sentezler, çıkarımlar yapabilen,
 • Kişisel yeteneklerinin farkında olan ve bunları yapacağı çalışmalarla geliştiren,
 • Üretken ve yaratıcı,
 • Bilimde, sporda, sanatta, iletişimde başarıya odaklanmış,
 • Bilgiyi depolamaktan çok ona erişmeyi ve kullanmayı öğrenmiş,
 • Geçmişini bilen, geleceğine umutla bakabilen,
 • Atatürkçü, çağdaş, laik, özgür ve demokratik bir Türkiye idealinden ödün vermeyen,
 • Toplumsal saygınlığını kendi benliğiyle ve gayretiyle oluşturmayı amaçlayan,
 • Çıkabileceği en yüksek zirveyi hedefleyen,
 • Geleneklere, inançlara, kültürel mirasa, farklı dünya görüşlerine saygılı,
 • Kolaycılığın ve tembelliğin tuzağına düşmeyen,
 • Yaşama sevinciyle dolu, çevresine pozitif enerji yayan, sağlığına özen gösteren,
 • Gülümsemeyi ve gülümsetmeyi ihmal etmeyen,
 • Ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen
 
Bir gençlik yetiştirmek istiyoruz!