Finalde Yaşam

Göktürk Final Okullarında öğretmen kadrosu müfredata hakim, sınavlara hazırlıkta deneyimli, dinamik, usta öğreticilerden oluşur. Derslerimiz öğrencilerimize sunulan programlar dahilinde, düzenli, sistemli ve zengin içerikle öğretilir. Öğrencilerimizin bilgi düzeyine uygun sınıflarda, dersler uyum sorunu yaşanmadan ve üst düzey verimlilikle işlenir. 

Etkinlikler

Final Okulları’nda yaz okulu çalışmaları, çocuklarımızın sosyal, psikolojik ve bedensel gelişimine destek verme, çeşitli spor branşlarını tanıtma, öğretme ve yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik etme amacıyla sürdürülmektedir. Alanında deneyimli spor antrenörleri, öğretmenler, rehberler ve psikolojik danışmanlar eşliğinde planlanan ve programlanan bu çalışmalarımızda yürüttüğümüz faaliyetlerden bazılarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Student Activities

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

Social Life

Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts.

Kariyer

Kariyer Planlama

Final Okulları; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini kapsayan K-12 eğitimi süresince öğrencilerinin tüm gelişim aşamalarını kayıt altına almaktadır. Bu kayıtlardaki her detayın okulumuzun ve öğrencimizin kariyer planlaması için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu kayıtlardan yola çıkarak öğrencilerimizin kariyer süreçlerini etkileyen faktörleri belirleyerek, bunları tanımlamayak, gelecek yüzyılda öne çıkacağı tahmin edilen yeni meslekleri tanıtarak ve öğrencilerinin gelişimini destekleyerek onlara koçluk etmeye çalışmaktayız.

Kariyer günleri etkinlikleri, üniversite tanıtım fuarları düzenleyerek ve her öğrenci için özel kariyer dosyası oluşturarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımızla, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında da yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

Sağlık Hizmetleri

Final Okulları’nın tüm kampüslerinde yeterli donanıma sahip, hasta kabule uygun şartlarda hazırlanmış revirlerimiz bulunmaktadır.

Sağlık personelimiz, eğitimleri süresince tüm öğrencilerimize gün boyu kesintisiz hizmet vermektedirler.

Okullarımızın sağlık personeli aynı zamanda okulumuzda sağlıkla alakalı tüm konularda aktif görev ve sorumluluk almakta, uzman eğitmenlerimiz ile birlikte aşağıdaki başlıklarda öğrencilerimize eğitimler vermektedirler:

  • Çevre sağlığı
  • Hastalıklardan korunma
  • İlk yardım
  • Kişisel temizlik
  • Acil durum yönetimi

Hastane koşullarını gerektirecek özel durumlarda ise aile ile iletişime geçilir ve okul yönetimince sağlanacak uzman bir personel refakatinde öğrenciye müdahale edilir.

Okullarımızda öğrencilerimizin en sık temas ettikleri alanlar başta olmak üzere, okulun bütün alanları uygun kimyasal temizleyiciler ile düzenli olarak temizlenmektedir.

Havuzların suyu düzenli olarak ilaçlanmakta ve haftanın bir günü genel temizliğe ayrılmaktadır. Havuzun suyu yetkili denetim kurumlarınca da tahlil edilmektedir.

Ayrıca kampüslerimizdeki içme suları da düzenli olarak tahlil ettirilmektedir.

Beslenme

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Dudenmouth.

Spor

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Dudenmouth.

Sanat ve Kültür

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Dudenmouth.

Teknoloji

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Dudenmouth.

Güvenlik

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Dudenmouth.

Sağlık

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Dudenmouth.