KARİYER PLANLAMA

Final Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin mesleki eğilimlerinin belirlenmesinde, kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinin şekillenmesinde Rehberlik Servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış testlerden yararlanırlar. Ayrıca öğrencilerimizle düzenli aralıklarla yapılan birebir görüşmelerle onların kendilerini tanımalarına ve doğru hedefler belirlemelerine yardım ederler.

Üniversiteler ve meslekler hakkında yapılan seminer ve toplantılarla öğrencilerimize sunulan bilgi edinme yollarıyla okulu bitirdikten sonra üniversite hedefi, üniversiteyi bitirdikten sonra yaşam hedefleri konularında doğru bakış açısı kazanarak zamanını ve enerjisini doğru kanalize edebilmeleri için, kısa ve uzun vadeli planlar yapabilmeleri için destek olunur.

Rehber öğretmenlerimiz öğrencinin hayattan beklentisini doğru saptamasına yardımcı olur. Bu beklenti doğrultusunda öğrenciye gerek uygulanan kişisel testler gerekse tanıma formları aracılığıyla doğru sorular sorarak öğrencinin kendi içinde keşfe çıkması, kendini tanıması sağlanır. Öğrencinin kişisel bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle, hedeflediği kariyerin çatıştığı ve birleştiği noktaları saptaması amacıyla öğrenci görüşmelerinde öğrenci ödevlendirilerek hem sağlıklı kararlar alması hem de iş hayatına atıldığında da tecrübe kazanması açısından görev ve sorumluluk bilinci oluşmasına yardımcı olurlar.

Rehber öğretmenlerimiz öğrencinin kariyer hedefini belirlerken amaç mıdır yoksa hayat başarısında araç mıdır? Bu soruların yanıtını bulduktan sonra aşamalı olarak matematik problemi çözer gibi öğrencinin geleceğini daha somut görme şansını sağlar. Rehber öğretmenlerimiz öğrenciye nereye gideceğini bilmezse olduğu noktanın onun için bir anlamı olmayacağını somut olarak göstermek amacıyla hedef belirleme çalışması yapıp öğrenciye bu hedefi basılı materyal olarak sunar.

Rehber öğretmenlerimiz kariyer planının sadece meslek seçiminden ibaret olmadığını; çünkü meslek seçiminden ibaret olursa öğrenci kariyer hedefini gerçekleştirdiğinde bu alanda üretmek yerine tüketmeye başlayacağı bilincini öğrenciye yerleştirir.

Rehber öğretmenlerimizin sunumlarıyla örneklendirilerek belli dönemlerde de bu mesleklerdeki uzman kişilerle öğrencilerin bir araya gelip görüşmesi sağlanır. İki örnek verecek olursak; birincisi doktor olmayı birçok birey ister ama sayılı doktorun tıp alanında ve insanlık adına katkısı olmuştur.

İkinci örnekte ise müzik alanında kariyer yapmak isteyen birey kariyer hedefini eğer kendi planlamışsa, yönlendirilmiş kararlar etkisiyle değil ürettiği müziklerle insan sağlığı üzerine dahi birçok katkı sağlayabilir.

Rehberlik servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz özetle öğrencide “anlamı olan hedefler doğru sonuçlar verir, asıl başarıya ulaştırır” bilincinin oluşmasını sağlar.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Ailenin sosyo ekonomik ve kültürel düzeyini tanıma çalışmaları, bu çalışma sonrasında alınan verilerle ailenin öğrenci başarısındaki yeri, kariyerine ve kişiliğine yansıması hakkında aile bireylerinin bilgilendirilmesi amacıyla anne ve babalarla bireysel görüşmeler yapılır.

Öğrenci-veli arası iletişimin sağlanması için anne babalara çocuklarının içinde bulunduğu yaş grubunun özellikleri ve bu yaş grubuyla iletişim kurma yolları konularında destekleyici bilgilerin verildiği seminer çalışmaları yapılır.

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimizin kaygılarının muhtemel nedenleri konularında hem anne babalara hem de öğrencilerimize yönelik olarak kaygı ile baş etme ve bu süreçte ailenin rolü konularında seminerler düzenlenerek ailelerin ve öğrencilerimizin bu konuda doğru ve sağlıklı düşünmelerine yardım edilir.

Öğrencilerin gireceği seçme sınavları hakkında velilerin bilgi sahibi olmaları ve hazırlık sürecinde öğrencilerimize destek olabilmeleri, velinin öğrenciyle aynı dili konuşmasının sağlanması için neler yapılabileceği konularında uzmanların katıldığı bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlenir.

MORAL MOTİVASYON ÇALIŞMALARI

Final Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla Rehberlik Servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, öğrencilere iç ve dış iletişimi sağlama yöntem ve biçimleri, iç motivasyonun kaynakları, verimli ders çalışma stratejileri, programlı çalışmanın önemi, doğru çalışma yöntemleri konulu seminerler ve sunumlar yaparak öğrencinin özgüvenini arttırmaya yönelik grup çalışmaları düzenler.

Final Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Üniversiteler Fuarı organizasyonuna öğrencilerin katılımı rehber öğretmenler tarafından sağlanır, bu bağlamda öğrenciye fuar sayesinde birçok üniversiteyle aynı anda aynı ortamda buluşma olanağı sağlandığı için öğrencinin hedefe odaklanması ve motivasyonun yükselmesi sağlanır.

Rehber öğretmenler tarafından uzman kişiler, üniversiteye Final Eğitim Kurumlarında hazırlanmış üniversite mezunları, iş yaşamındaki eski öğrencilerimiz ve halen öğrenciliği devam eden öğrenciler davet edilerek öğrencilerin uzak görünen hedefleri nasıl yakınlaştıracağı konuları netleştirilir.

Final Eğitim Kurumlarında Rehberlik Servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını her daim yüksek tutmak amacıyla yaşanmış başarı öykülerinin aktörlerini davet ederek ve bu yolculukta neler yaşandığıyla ilgili ilk ağızdan deneyimlerin ve başarıların paylaşıldığı sıcak, samimi etkinlikler düzenlenerek öğrencilere moral sağlar.

Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kendi hayatında önceden yaşadığı başarıları, deneyimleri gözden geçirmesi ve farkındalık yaratma çalışmaları yapması için grup içi etkinlikler düzenler.

Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi sinema, tiyatro, müze, müzik ve şiir dinletisi, film, belgesel gösterimi gibi etkinliklerle öğrencilerin negatif enerjilerini pozitif olarak biçimlendirir. Bunların seçiminde de eğlenirken öğrenme öğrenirken motivasyonun artması amaçlanır.

YKS

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) AKADEMİK VE PSİKOLOJİK HAZIRLIK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3 oturumdan oluşur

 1. Oturum Temel Yeterlilik Sınavı
 2. Oturum Alan Yeterlilik Sınavı
 3. Oturum Dil Sınavı

2021 YÜKSEK ÖĞRETİM SINAVI YKS BAŞVURU TARİHLERi

6 Şubat-3 Mart 2021

TYT TARİHİ: 19 Haziran 2021 Saat-10:15

AYT TARİHİ: 20 Haziran 2021 Saat-15:45

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını kullanabileceklerdir. Bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmaları ve başvuru ücreti yatırmaları zorunludur

2020-TYT Puanı 200 Ve Üzeri Adaylardan 2021 YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2020 TYT puanını  kullanmak isteyen adaylar:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 6 Şubat-3 Mart 2021

Geç Başvuru Günü : 18- 19 Mart 2021

Bu alanda işaretleme yapan adaylar, sadece TYT puan türüyle öğrenci alan programlarını (Ön Lisans) veya Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlarını tercih edebileceklerdir

TYT GENEL BİLGİLER

 • Her aday için tek TYT puanı hesaplanacaktır. Tüm ön lisans programları bu tek puan türüyle tercih edilecektir.
 • TYT soruları, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.
 • TYT puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinde en az 0,5 ham puan almaları gerekmektedir.
 • 2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler
 • 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.
 • 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar 2021 TYT sınavına girerse hangi puanı yüksek ise o puanı nihai puanı olacaktır. (Yerleştirme Puanı yüksek olan kullanılacaktır.)

 Adayların 2 yıllık üniversite (ön lisans-meslek yüksekokulları) tercih edebilmeleri için TYT den en az 150 puan almaları gerekmektedir

  AYT Alan Yeterlilik Sınavı Genel Bilgiler

 • 2021-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır.
 • Lisans isteyen adayların AYT sınavına girmeleri zorunludur.
 • İkinci Oturumda (AYT) lise müfredatı esas alınacaktır.
 • 2021-YDT’ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır.
 • AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.
 • Program Türü İlgili Puan Türü Başarı Sırası
  Tıp Sayısal En Düşük 50 bininci (50.000)
  Eczacılık Sayısal En Düşük 100 bininci (100.000)
  Diş Hekimliği Sayısal En Düşük 80 bininci (80.000)
  Hukuk Eşit Ağırlık En Düşük 125 bininci (125.000)
  Mühendislik*** Sayısal En Düşük 300 bininci (300.000)
  Mimarlık Sayısal En Düşük 250 bininci (250.000)
  Öğretmenlik İlgili Puan Türünde En Düşük 300 bininci (300.000)

 

LGS

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS’ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

LGS’de 2 tip yerleştirme vardır. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirmedir:

 1. a) Merkezî Yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılmaktadır.
 2. b) Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılamaktadır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılamaktadır.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULMAKTADIR?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Türkçe: 20
T.C. İnkılap: 10
Din Kültürü: 10
İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Matematik: 20
Fen Bilimleri: 20

LGS’DE OKUL NOTU ETKİLİ Mİ?

3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü LGS puanı 500 tam puan üzerinden açıklanıyor. Bu puanın hesaplanmasında okul notunun bir etkisi yok. Ancak okul notları LGS yerleştirmelerinde dikkate alınıyor. Hem sınavla yani LGS puanıyla öğrenci alan okullarda hem yerel yani sınavsız yerleştirmelerde okul notu etkili.

2020 LGS: SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERİN KONTENJANI NEDİR?

Anadolu liseleri: 71 bin 494

Fen liseleri: 46 bin 710.

Sosyal bilimler liseleri: 12 bin 846.

Anadolu imam hatip liseleri: 42 bin 8.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 40 bin 70