Dur yolcu,bilmeden gelip bastığın
Bu topraklar,bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir