Robotik kodlama derslerimize başladık. İlk dersimizde öğrencilerimiz robotların yapısını inceleyerek çalışma mantığını kavradılar