Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.
Göktürk Final Okulları Olarak Okulca Çanakkale ve Şehitlerimize Vefa Gezisindeyiz